ESPAÑA – La compra d’un habitatge : etapes

En ordre cronològic, les etapes en un procés de compra – venda d’un pis o edifici a España són:

  1. etapes inversion catalunyaProjecte: el dissenyem a partir de les seves expectatives, seleccionem el barri i el tipus d’habitatge en funció del seu pressupost.
  2. Finançament: treballem amb bancs associats, els quals poden estudiar el seu projecte amb eficàcia per tal que vostè pugui prendre una decisió immediata si es presenta una bona oportunitat de compra.
  3. Prospecció: Si vostè no resideix a Catalunya, durant la seva primera visita li ajudarem a descobrir la ciutat. Li acompanyarem per a conèixer els diferents barris i seleccionar els immobles que pugin ser del seu interès. Amb ajuda del nostre advocat, li facilitarem tots els tràmits necessaris perquè vostè, mitjançant poder notarial, estigui representat per nosaltres durant l’operació de compra – venda.
  4. Cerca i reserva de l’immoble: Una vegada formalitzat l’apoderament notarial, iniciarem la cerca de l’immoble. Li enviarem descripcions, plànols, fotos i vídeos, així com una proposta de reforma i obres de tots aquells immobles que reuneixin els requisits establerts al projecte. També podem oferir una visita en Face – Time o Skype dels mateixos. Un cop seleccionat l’habitatge, fem una oferta i negociem el preu per vostè i, acceptada l’oferta, reservem el pis.
  5. Compra – venda: La signatura de la compra – venda s’inicia amb la formalització del contracte d’arres. Normalment es constitueixen amb el 10% del preu de venda. Si vostè no pot desplaçar-se a Barcelona, per l’apoderament notarial atorgat li podrem representar al llarg de tot el procés.
  6. Acte autèntic: La darrera etapa de la compra – venda serà la signatura de l’escriptura davant notari. Es pagarà la diferència del preu acordat i les taxes (aproximadament d’un 12%). En aquest moment, vostè és el propietari de l’immoble.
  7. Obres: El seu habitatge necessita ser reformat i per això el nostre arquitecte pot preparar un projecte de forma immediata. Durant tot el procés de reforma realitzarem les visites de control i li mantindrem informat. També podem ocupar-nos de l’equipament i del mobiliari en funció del seu pressupost i la tendència del mercat de lloguer.
  8. Lloguer: Posem en lloguer el seu pis reformat, moblat i totalment equipat. Atès que la demanda d’habitatge a Catalunya és molt alta, a ben segur que vostè podrà llogar el seu pis de forma immediata.