Obres i decoració

Obres

Abans de signar el contracte de compra – venda a España, valorarem l’immoble i els espais comuns de l’edifici amb el nostre arquitecte. Això evitarà que es presentin inconvenients o contratemps durant la realització de la reforma.

Així mateix, el nostre arquitecte farà una valoració de les obres necessàries dels espais comuns en el termini dels deu anys següents.

Entre la signatura del contracte d’arres i la de l’escriptura de compra – venda, prepararem en comú el projecte de reforma final. Mantindrem múltiples reunions. Si es necessita l’obtenció d’una llicència, el nostre arquitecte farà el projecte. El presentarà davant l’Ajuntament fins la seva aprovació abans de iniciar les obres.

Farem amb regularitat el seguiment del progrés de la reforma. Li mantindrem informat en tot moment i vetllarem perquè es respectin els terminis acordats.

Decoració

Un cop l’immoble estigui reformat, podem ajudar-li a triar els mobles d’acord amb el seu pressupost. Nos adaptarem a la tendència del mercat de lloguer. Gestionem la compra i la recepció de tot l’adquirit.

També li oferim la possibilitat de contactar amb un decorador.

obres